> Home > Articles > Homepage > Homepage (SL)
Homepage (SL)
Date 2012  Author csfvmadmin  Hits 955  Language Slovenian
ProSAVE je evropski projekt, ki ga izvajajo partnerske organizacije iz Bolgarije, Grčije, Italije, Malte, Romunije, Slovenije in Španije, ki aktivno delujejo na področju izobraževanja.
Glavni cilj projekta ProSAVE je preprečiti fenomen socialnega nasilja med vrstniki s pomočjo inovativnih ukrepov, ki temeljijo na prosocialnosti. Partnerji pri projektu smatrajo prosocialnost kot močno orodje za spodbujanje univerzalnih človeških vrednot, kot so: socializacija, delitev, sodelovanje, spoštovanje, sprejemanje različnosti kot dodane vrednosti, mir, dobro psihično počutje, enotnost, kakovostna komunikacija, empatija.


Namen projekta ProSAVE je s pomočjo mednarodnega sodelovanja razviti ukrepe za:
- oblikovanje nove, proaktivne in močne "izobraževalne skupnosti", ki bi spodbudila večje sodelovanje med šolami, družinami in okoljem,
- obuditev socialne dinamike te skupnosti,
- okrepitev skupnih vrednot, ter
- dvig ravni zavedanja kulture pravičnosti, etike in solidarnosti.
Projekt želi razširiti ta proces iz okvirov lokalnosti na nivo Evrope, zadovoljiti potrebe po vključenosti in miru, ki se pojavljajo v današnjem času in pomagati otrokom preseči nasilje skozi vrednote bratstva.
Glavni prispevek ProSAVE projekta je razvoj evropskega "mirovnega kodeksa", ki bo v državah, vključenih v projekt, razvil sposobnosti, ki bodo temelj "aktivnemu državljanstvu". Kodeks, ki bo namenjen predvsem vsem učiteljem, vsebuje metodologije za odkrivanje otrokove sovražnosti in konkretne napotke, ki bodo učiteljem v pomoč ne le pri reševanju problemov, pač pa tudi pri njihovem preprečevanju.
Cilji projekta bodo realizirani v sodelovanju s socialnimi akterji, v prvi vrsti s šolami (predvsem osnovnimi), ki bodo sooblikovale pravila v ''mirovnem kodeksu'' ter  soorganizirale srečanja s starši. Poleg šol bodo pri realizaciji ciljev sodelovali tudi drugi posredni vzgojitelji in oblikovalci politik, tako da bodo vsi zainteresirani skupaj aktivno vključeni v proces oblikovanja kodeksa ter realizacije ostalih ciljev projekta.
There are no comments.
User Block
Hi Guest
IP: 54.81.197.24

Username
Password