Prosociality Sport Club

PROSOCIALUMAS

Tai – teoretinis rėmas, skatinantis tarpasmeninio bendravimo sistemos ugdymą, pavydžiui, bendradarbiavimą ar altruistiškumą, remiantis bendra išorine veikla, kurios metu vyksta bendravimas tam, kad prisidėtų prie bendrų ugdymo tikslų pasiekimo.

Prosocialumo teorija kilo iš individo elgesio studijų ir yra paremta keliomis idėjomis: žmonės bendradarbiauja ne tik dėl savanaudiškų tikslų, bet ir dėl dėl to, kad jiems iš tikrųjų rūpi aplinkinių gerovė, socialinės normos ir noras veikti etiškai.

Prosocialumas žmonių bendruomenėje didžiąja dalimi yra įgyjamas sudėtingo imitacinio mokymosi metu, o specifiniai imitaciniai sugebėjimai reikalingi kitų motyvų atpažinimui ir tikslų supratimui.

Veiksmą galima vedinti prosocialiu, jei jo tikslas yra ne asmeninė gerovė, o bendri aplinkinių interesai, ir veiksmo metu žmogus gerbia ir neperžengia visiems priimtinų taisyklių (net jei jos nerašytos), užtikrina kitų gerovę ir yra bendruomenės dalis.

Prosocialūs veiksmai gali būti:

-  psichinė ar psichologinė pagalba

-  dalinimasis kitų jausmais (empatija)

-  dėmesio kreipimas į kitų problemas taip padidinat jų saugumo jausmą

-  aplinkinių gynimas nuo grėsmės

-  pastebėti ir vertinti kitų požiūrius ir skirtumus

PS CLUB - Prosociality Sport Club
Prosociality for Integration and Multiculturalism | Project n. 518393-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP | Agreement n. 2011- 3565 / 001- 001
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.