Prosociality Sport Club

PROSOCIALITY

Het is een theoretisch frame, doelend op het paradigma dat de ontwikkeling van een systeem van intermenselijke interacties, zoals samenwerking en onbaatzuchtigheid, vergroot vanwege een gedeeld en extrinsiek belang om door middel van deze interacties bij te dragen aan gemeendschappelijke, educatieve doelen.

De theorie van Prosociality komt voort uit de studies naar individueel gedrag en is gebaseerd op een aantal aannames: mensen werken niet uitsluitend samen vanuit hun eigen belang, maar omdat ze daadwerkelijk betrokken zijn bij het welzijn van anderen, omdat ze sociale normen belangrijk vinden en omdat ze ethisch willen handelen.

Prosociality bij mensen is tot op belangrijke hoogte cultureel bepaald door een complexe vorm van imitatief leren en specifieke imitatieve vermogens die bepaalde vaardigheden vereisen om bepaald gedrag en doeleinden van anderen zich eigen te maken.

Een daad kan prosociaal genoemd worden als het doel niet uit persoonlijk belang bereikt wordt, maar vanuit een algemeen belang. Door deze daad is een individu er zich bewust van om in een zone te blijven waarin bepaalde (ongeschreven) regels gelden die algemeen geaccepteerd zijn en die er zijn voor het welzijn van de hele groep waarvan het individu deel van is.

Deze prosociale ‘daden’ kunnen zijn:

  • Fysieke of psychologische hulp
  • Inleven in emoties van een ander (empathie)
  • Meta-verbale benadering t.o.v. problemen van iemand ander om het gevoel van veiligheid te vergroten
  • Een ander verdedigen tegen dreigementen
  • Rekening houden met een ander en zijn mening respecteren
PS CLUB - Prosociality Sport Club
Prosociality for Integration and Multiculturalism | Project n. 518393-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP | Agreement n. 2011- 3565 / 001- 001
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.