Prosociality Sport Club

Κοινοπραξία

Κέντρο εκπαίδευσης και σπουδών Villa Montesca (συντονιστής), Ιταλία

www.montesca.it

Πρόκειται για μια ημιδημόσια μη κερδοσκοπική κοινοπραξία που ιδρύθηκε το 2001 στη Villa Montesca. Κύριος στόχος της είναι η ανάπτυξη εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας. Η ιστορία της Villa Montesca είναι συνυφασμένη με την ιστορία της εκπαίδευσης. Από το 1901, μετά το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό κίνημα που ονομάζεται “Scuole Nuove”, οι ιδιοκτήτες της βίλας, οι βαρόνοι και Leopoldo και Alice Franchetti, ίδρυσαν δύο σχολεία σε αγροτικές περιοχές του Upper Tiber Valley: το «Montesca» και το «Rovigliano». Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο «Casa dei Bambini» στη Ρώμη το 1909 συναντήθηκαν με τη Maria Montessori, η οποία την εποχή εκείνη ήταν μια νεαρή γιατρός που την περίοδο εκείνη πειραματιζόταν με μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία. Η δουλειά της προκάλεσε το ενδιαφέρον τους: εκείνη προσκλήθηκε στη Villa Montesca, όπου επινοήθηκε η «Η επιστημονική παιδαγωγική μέθοδος που εφαρμόζεται για την εκπαίδευση του παιδιού στο casa dei Bambini». Το άρθρο της δημοσιεύτηκε στο Città di Castello το 1909, και την ίδια χρονιά η Villa Montesca φιλοξένησε το πρώτο μάθημα για την Επιστήμη εφαρμοσμένη στην Παιδαγωγική, και αφιερώθηκε στους βαρόνους Franchetti.
Το κέντρο σπουδών Villa Montesca είναι ένα κορυφαίο κέντρο για συγκεκριμένες δραστηριότητες και έρευνα σχετικά με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας σε σχέση με τη Διδακτική, την τυπικής και άτυπης μάθηση. Πρόκειται για ένα πειραματικό εργαστήρι εξειδικευμένο σε πιλοτικά προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενήλικες και νέους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Τεχνικό Λύκειο Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Ρουμανία)

http://liceulcfr.is.edu.ro/

Είναι ένα από τα 12 τεχνικά λύκεια του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών στη Ρουμανία. Οι μαθητές του προέρχονται από όλη τη ΒΑ περιοχή. Αριθμεί 850 μαθητές, 58 καθηγητές, και 34 άτομα βοηθητικό προσωπικό. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1970. Στην παρούσα κατάσταση, προσφέρει μαθήματα στον τομέα της ηλεκτροτεχνίας, των μεταφορών, των ηλεκτρο-επικοινωνιών, των κατασκευών, της Πληροφορικής, των κατασκευών, και του σταθερού ηλεκτρικού εξοπλισμού έλξης. Το σχολείο προσφέρει 3 επίπεδα της εκπαίδευσης στον τεχνικό τομέα:

Α. Επαγγελματική Εκπαίδευση

Β. Σχολή Τεχνών και Εμποριών

Γ. Μεταπτυχιακή Σχολή (επιστάτης μηχανικός).
Προτεραιότητες της Σχολής

  • Η δια βίου μάθηση – η συνεχής μάθηση
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μαθητών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξής τους
  • Η προώθηση δραστηριοτήτων που προστατεύουν το περιβάλλον
  • Η προώθηση της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, βοηθώντας έτσι τους μαθητές να γίνουν «Ευρωπαίοι πολίτες»
  • Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση
  • Η προώθηση της εκπαίδευσης για μια υγιή ζωή μέσω του αθλητισμού
  • Η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
  • Η διακοπή του φαινομένου της βίας μέσω του αθλητισμού

Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “Hristo SmirnenskiBrezovo (Βουλγαρία)

http://sou-brezovo.org

Ιδρύθηκε το 1837 και κατέχει μακρά παράδοση στην εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος του σχολείου είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την εκπαίδευση και την επιτυχή τοποθέτηση των μαθητών ανεξάρτητα από την εθνοτική, θρησκευτική και κοινωνική προέλευσή τους. Τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει πολλά εθνικά και διεθνή προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση:
- PHARE, «Βελτίωση της κατάστασης και ενσωμάτωση των μειονοτικών ομάδων που βρίσκονται σε δυσχερή θέση με ιδιαίτερη έμφαση στους Ρομά» – BG 2005/017-353.01.03?
- Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «Σχολείο-ένας επιθυμητός χώρος για τους μαθητές» – BG051PO001-02.04.03
- Το πρόγραμμα της ΕΕ «Ανθρώπινο Δυναμικό» (Πρόγραμμα «Αθλητισμός- σχολική Ολυμπιάδας»)- № BG051PO001/4.2-03/0383 κλπ.

Από τις αρχές του 2011 άρχισε να εργάζεται στο πρόγραμμα STENCIL Ν 510177-LLP-1-2010-1-IT-COMENIUS-CNW

Stichting APS (Ολλανδία)

www.aps.nl

www.apsinternational.nl/international

 

Πρόκειται για ένα Εθνικό Κέντρο για τη βελτίωση των σχολείων, που ιδρύθηκε το 1969. Από την αρχή λειτούργησε ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την υποστήριξη των σχολείων, των καθηγητών, των διευθυντών, των σχολικών συμβουλίων, καθώς και των τοπικών και εθνικών αρχών. Ο κύριος στόχος του Stichting APS είναι να ενισχυθεί η βελτίωση της εκπαίδευσης στα σχολεία. Το Stichting APS είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που υλοποιεί τα έργα βελτίωσης σχολείων που διαφέρουν ως προς το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής τους στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Stichting APS λειτουργεί ως σύμβουλος για τα σχολικά συμβούλια και τις τοπικές αρχές προκειμένου να τους βοηθήσει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν την εκπαιδευτική πολιτική. Ο φορέας απασχολεί σήμερα περίπου 180 εκπαιδευτικούς, εμπειρογνώμονες με ευρύ επαγγελματικό πεδίο. Πάνω από το 60% των μελών του προσωπικού έχουν εμπλακεί ενεργά στη διδασκαλία. Το προσωπικό έχει ενεργή δραστηριότητα στον ρόλο του δασκάλου, του εκπαιδευτή, του συμβούλου εκπαίδευσης, του αξιολογητή, του δημιουργού προγράμματος σπουδών, του προσωρινού διαχειριστή, και του παρόχου εκπαιδευτικών πηγών. Ο φορέας εμπλέκεται σε σειρά έργων που ποικίλουν σε μέγεθος, και μπορεί άλλοτε να είναι μικρής κλίμακας, να αφορούν μια θεματική, ένα σχολείο, ένα θέμα, ή να υλοποιούνται σε εθνική βάση, να εμπλέκονται πολλά σχολεία και θεματικές.

CECE – Ισπανική Συνομοσπονδία των σχολείων (Ισπανία)

www.cece.es

Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική οργάνωση εργοδοτών και επαγγελματιών που ιδρύθηκε το 1977. Αντιπροσωπεύει ένα ευρύ εκπαιδευτικό τομέα στην Ισπανία από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Περιλαμβάνει στα μέλη της περισσότερα από 400 ινστιτούτα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το CECE έχει εθνική δομή. Στην πραγματικότητα, ομοσπονδίες ή επαρχιακοί σύλλογοι ακολουθούν τις αρχές τις σε κάθε ισπανική επαρχία. Έχει επίσης αυτόματη εκπροσώπηση σε αυτές τις Ομοσπονδίες. Κύριες δραστηριότητες: συντονισμός για την επίλυση των κοινών προβλημάτων, δημιουργία και διατήρηση των υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος, υποστήριξη και προώθηση των ατομικών πρωτοβουλιών, οργάνωση και ενθάρρυνση των δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης, προώθηση της εφαρμογής των ΤΠΕ και της καινοτομίας στην εκπαίδευση, προώθηση της ποιότητας των μελών σχετικά με την κατάρτιση και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων. Μέσα στη δομή του CECE, έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Τεχνικών (ΙΤΕ), το οποίο, παρέχει ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές, μαθήματα, σεμινάρια, διαλέξεις και συνέδρια.

Ελληνογερμανική Αγωγή (Ελλάδα)

www.ea.gr

Η Ελληνογερμανική Αγωγή (ΕΑ) ιδρύθηκε το 1961. Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό ιδιωτικού δικαίου, επίσημα αναγνωρισμένο από το κράτος, θεσμικό μέλος του ECSITE (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Επιστήμης και Μουσείων), του EDEN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης) και του STEDE (Ανάπτυξη και Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη). Η ΕΑ ήταν ο εθνικός εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας στη Διεθνή έκθεση «Salon de l’ education”, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2000 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας e-Learning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν o πρώτος ελληνικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που εφάρμοσε Νέες Τεχνολογίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά το έτος 1993. Η Ελληνογερμανική Αγωγή καλύπτει κάθε βαθμό της εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο έως λύκειο με έμφαση στην πιλοτική διδασκαλία ξένων γλωσσών, την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, την εκτεταμένη χρήση του εργαστηρίου στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και της έρευνας στον τομέα της εκπαίδευσης. Λειτουργεί για περισσότερα από 50 χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης και είναι ένα από τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα.

 

The Public Institution Roma Community Centre (Lithuania)

www.roma.lt

Το κοινοτικό κέντρο στο Βίλνιους για τους Ρομά ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2001, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του κρατικού προγράμματος για την ένταξη των Ρομά στην κοινωνία της Λιθουανίας για την περίοδο 2000-2004. Είναι δημόσιος οργανισμός και στόχος του είναι να βοηθήσει τους Ρομά, που ζουν στην κοινότητα Kirtimai, να ενσωματωθούν στην κοινωνία της Λιθουανίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα παιδιά και τους εφήβους, ενώ λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την ενίσχυση των κοινοτικών πρωτοβουλιών. Ο φορέας συντονίζει τις δραστηριότητές του σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινότητας των Ρομά. Προσφέρεται ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών. Καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες ώστε να συμμετάσχουν οι Ρομά στη ζωή της κοινωνίας των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνονται προπονήσεις και αθλητικοί αγώνες, για τους νέους διαφόρων ηλικιών. Αυτά τα αθλήματα είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, bodybuilding, μονομαχία, γυμναστική κ.λπ. Η κοινότητα δεν έχει εγκαταστάσεις για αθλητικές διοργανώσεις, για τους σκοπούς αυτούς νοικιάζονται χώροι και λεωφορεία.
Εκδόσεις Aliberti (Ιταλία)

www.alibertieditore.it

Ο εκδόσεις Aliberti ιδρύθηκαν το 2001 από μια ομάδα νέων επαγγελματιών και αποτελούν σήμερα έναν από τα 80 κύριους ιταλούς εκδότες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο σε τοπικό επίπεδο – στην περιοχή της Εμίλια Ρομάνια – και σε εθνικό επίπεδο λόγω των εταιρικών σχέσεων του εκδοτικού οίκου με ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής. Οι εκδόσεις Aliberti παράγουν περίπου 90 νέους τίτλους κάθε χρόνο καλύπτοντας τον τομέα του μυθιστορήματος, τρέχοντα θέματα, και «γενικά» αναγνωστικά θέματα. Επίσης εκδίδει βιβλία για παιδιά από όλο τον κόσμο μεταφρασμένα στα ιταλικά. Οι εκδόσεις συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο της Modena και του Reggio και τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικά με τον Συντονισμό και την Επικοινωνία στις Εκδόσεις.

PS CLUB - Prosociality Sport Club
Prosociality for Integration and Multiculturalism | Project n. 518393-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP | Agreement n. 2011- 3565 / 001- 001
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.