Prosociality Sport Club

Partneriai

 

Centro Studi e Formazione Villa Montesca (koordinatoriai), Italija

www.montesca.it

Tai – ne pelno siekiantis konsorciumas, įsteigtas 2001 metais Villa Montesca.

Jo pagrindinis tikslas yra nacionalinių ir europinių projektų švietimui, apmokymui ir tyrimams, plėtra. Villa Montesca istorija yra susijusi su švietimo istorija. Nuo 1901, sekdami Europos švietimo judėjimu ,,Scuole Nuove”, Villa savininkai, baronai Leopoldo ir Alice Franchetti, įkūrė dvi mokyklas aukštutinio Tibro slėnio pakraščiuose: ,,Montesca” ir ,,Rovigliano”. Per savo vizitą į ,,Casa dei bambini” Romoje, 1909, jie sutiko Maria Montessori, kuri tuo metu buvo jauna gydytoja, eksperimentuojanti su nauju metodu mokyti. Jos darbas sudomino baronus: ji buvo pakviesta į Villa Montesca, kurioje ir sukūrė mokslinį pedagoginį metodą, taikytą vaikams ,,Casa dei bambini”. Jos darbas buvo paskelbtas Citta di Castello 1909 metais ir tais pačiais metais Villa Montesca surengė pirmą kursą, apie mokslo taikymą pedagogikoje, skirtą baronams Franchetti. Organizacija žinoma tarptautiniu mastu dėl savo veiklos eksperimentinių ugdymo metodų taikyme mokyklose, mokymo centruose, kompanijose ir darbo rinkoje. Centro Studi yra eksperimentinės dirbtuvės pilotų projektams, skirtiems vidurinėms mokykloms, suaugusiesiams ir jaunimui, kuriam reikia

 

Colegiul Technic de Transporturi Iasi (Rumunija)

http://liceulcfr.is.edu.ro/

Tai – viena iš 12 techninių mokyklų apie bėginį transportą Rumunijoje. Jos moksleiviai atvyksta iš viso N-E regiono. Mokykloje mokosi 850 mokinių, 58 mokytojai, 34 papildomo personalo nariai. Mokykla įkurta 1970 metų balandį. Šiuo metu jį siūlo elektrotechnikos, transporto, komunikacijų, konstrukcijos, informatikos, fiksuotos elektros įrangos kursus. Mokykla siūlo 3 techninio mokymo lygius:

A. Technikos mokykla

B.  Verslo ir menų mokykla

C.  Magistras (auto mechanikos prižiūrėtojas).

Mokyklos prioritetai:

-  mokymąsis visą gyvenimą

-  ugdyti mokinių įgūdžius ir žinias europiniame kontekste, kreipiant dėmesį į būsimos profesijos nišą

-  su aplinkosauga susijusių projektų plėtra

-  išsilavinimo skatinimas pagal Europos vertybes, taip padedant moksleiviams tapti ,,Europos piliečiais”

-  įtraukti tėvus į mokyklos veiklą

-  skatinti švietimą apie sveiką gyvenimą sportuojant

-  sumažinti mokyklą metančių mokinių skaičių

-  stabdyti smurto fenomeną sporte.

Vidurinė mokykla ,,Hristo Smirneski” Brezovo (Bulgarija)

http://sou-brezovo.org

 

Mokykla buvo įkurta 1937 ir turi laiko patvirtintas mokymo tradicijas. Pagrindinis jos veiklos tikslas yra sukurti sąlygas mokinių apmokymui ir vietai visuomenėje, nepaisant jų etninės, religinės ar socialinės kilmės. Pastaraisias metai mokykla vykdo keleta nacionalinių ir tarptautinių projetų šia linkme:

-  PHARE, ,,Statuso ir sąlygų gerinimas pažeidžiamoms mažumoms, su ypatingu dėmesiu romų bendruomenei” – BG 2005/017 – 353.01.03

-  Nacionalinė švietimo programa ,,Norinčių mokytis teritorija studentų tarpe” – BG051PO001 – 4. 2. 03

-  EU programa ,,Žmogiškieji ištekliai” (projektas ,,Mokyklos sporto olimpiada”) – BG051PO001/4. 2 – 03/0383 etc.

Nuo 2011 metų pradžios mokykla pradėjo plėtoti projektą STENCIL, N 510177 – LLP – 1 – 2010 – 1 – IT – COMENIUS – CNW.

 

Stichting APS (Nyderlandai)

www.aps.nl

www.apsinternational.nl/international

 

Tai – nacionalinis centras mokyklų gerinimui, įkurtas 1969. Nuo pat pradžios, APS dirba kaip ne pelno siekianti paramos organizacija mokykloms, mokytojams, direktoriams, mokyklų taryboms ir vietiniams bei nacionaliniams valdininkams paremti. Pagrindinis APS tikslas yra pagerinti švietimo kokybę mokyklose. Mokyklų gerinimo projektai yra įvairaus lygio, skirti pradiniam, viduriniam, profesiniam ir aukštesniajam išsilavinimui. APS taip pat konsultuoja mokyklų valdybas ir vietinę valdybą tam, kad padėtų plėtoti ir įtvirtinti švietimo taisykles.

APS fonde šiandien dirba 180 švietimo ekspertai su įvariu darbo pobūdžiu. Daugiau nei 60% darbuotojų buvo aktyviai įsitraukę į mokymo veiklas.

Darbuotojai yra aktyvūs mokymo, apmokymų, švietimo konsultacijų, vertinimo, mokyklos programų kūrimo, ir resursų tiekėjai. Projektai ASP yra įvairūs – nuo vienos mokyklos, vienos temos, trumpalaikių, iki nacionalinių, plačių ir ilgalaikių projektų.

 

CECE – Confederación Española de Centros de Enseñanza (Ispanija)

www.cece.es

 

CECE – ne pelno siekianti darbdavių ir profesinė organizacija, įkurta 1977 metais. Ji atstovauja didžiąją dalį Ispanijos švietimo sektoriaus, nuo vaikų darželių iki universitetų. Savo narių tarpe organizacija nuo pradžių turi daugiau nei 400 narių ir teikiančių techninį išsilavinimą ir apmokymų centrų. CECE pasiekė nacionalinės struktūros lygį. Iš tikrųjų, federacijos, arba provincijų asocijacijos naudoja CECE kiekvienoje Ispanijos provincijoje. Taip CECE automatiškai atstovauja toms provincijoms. Pagrindinės veiklos: bendrų problemų sprendimų koordinavimas, bendrų interesų paslaugų teikimas, individualių iniciatyvų skatinimas ir rėmimas, viso gyvenimo mokymosi veiklų skatinimas ir organizavimas, ICT naudojimo skatinimas, inovacijų išsilavinime skatinimas, narių veiklos kokybės palaikymas, susijęs su mokymu ir apmokymu. Pačioje CECE, švietimo technikų institutas (ITE), sukurtas bendradarbiaujant su švietimo ministerija, siūlo apmokymus mokytojams, direktoriams, kursus, seminarus, pamokas ir konferencijas.

 

Ellinogermaniki Agogi (Graikija)

www.ellinogermaniki.gr

www.ea.gr

Įkurtas 1961 metais, privačios teisės švietimo centras yra oficialiai prįpažįstamas šalyje kaip ECSITE (Europos mokslų centrų ir muziejų tinklas), EDEN (Europos mokymosi per atstumą centras) ir STEDE (mokslo mokytojų ugdymo plėtotės centras) narys.

EA oficialiai atstovavo Graikijos švietimo ministeriją tarptautinėje parodoje ,,Salon de l’education” 2000-ųjų metų lapkritį Paryžiuje su savo Europos komisijos programa apie e-mokymosį iniciatyvą (e-Learning Initiative). EA buvo pirmasis švietimo centras Graikijoje, kuris pritaikė ODL viduriniame išsilavinime 1993 metais.

EA mokykloje yra visi išsilavinimo lygiai – nuo vaikų darželių iki universitetinio išsilavinimo. Mokyklose eksperimentiškai pabrėžiamos užsienio kalbos, naujų technologijų taikymas, dažnas laboratorinis darbas mokantis gamtos mokslų ir ugdymo tyrimai. EA dirba jau 50 metų ir yra viena iš didžiausių švietimo centrų Graikijoje.

 

Viešoji įstaiga Romų bendruomenės centras (Lietuva)

www.roma.lt

Vilniaus romų bendruomenės centras buvo įkurtas 2001 metų liepą kaip dalis valstybės programos romų integracijai į Lietuvos bendruomenė 2000 – 2004 metais. Įstaigos tikslas yra padėti romams, gyvenantiems Kirtimuose įsilieti į Lietuvos bendruomenę. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikams ir paaugliams.

Imamasi specialių veiksmų sustiprinti bendruomenės iniciatyvoms. RBC koordinuoja savo veiklą pagal romų bendruomenės poreikius. Siūlomas platus socialinių paslaugų spektras. Imamasi visų įmanomų veiksmų romams įtraukti į visuomeninį gyvenimą.

Vienas iš būdų yra organizuoti fizinį lavinimą ir sportines veiklas įvairaus amžiaus jaunimui. Sportai, tokie kaip, pavyzdžiui, futbolas, krepšinis, kultūrizmas, gimnastika ir pan, yra labai populiarūs. RBC neturi sąlygų šiems renginiams rengti, todėl paprastai nuomoja patalpas, ar laukia trenerių pasiūlymų.

 

Alliberti Editore (Italija)

www.alibertieditore.it

Alliberti buvo įkurtas grupės jaunų profesionalų 2001 metais ir šiandien yra vienas iš 80 pagrindinių Italijos leidėjų. Kompanija aktyvi ir lokaliai (Emilia-Romagna regione), ir nacionalinių lygiu dėka savo partnerių, kurie pasklidę po visą šalį. Kiekvienais metais Alliberti išleidžia apie 90 naujų fantastikos, grožinės literatūros, aktualijų ir kitų kūrinių.

,,Alberti Kids” taip pat leidžia knygas vaikams iš viso pasaulio, išverstas į italų kalbą.

Alliberti taip pat bendradarbiauja su Modenos ir Reggio universitetu, bei ten rengia kursus apie leidybos vadybą ir komunikacijas.

PS CLUB - Prosociality Sport Club
Prosociality for Integration and Multiculturalism | Project n. 518393-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP | Agreement n. 2011- 3565 / 001- 001
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.