Prosociality Sport Club

EDUCATING WITH SPORT

Sporten geeft interessante en misschien wel cruciale mogelijkheden om sociale vaardigheden te versterken. Leerlingen vinden sport vaak aantrekkelijker om te doen dan te leren op school. Hiermee wordt de rol van de gymdocent of trainer zeer relevant. Sport kan beschouwd worden als een waardevol mechanisme voor het overbrengen van waarden, kennis en sociale vaardigheden. Het kan bijdragen aan een gemeenschapsgevoel tussen mensen van verschillende afkomst. De sportactiviteiten vertegenwoordigen ook een natuurlijke omgeving waarin een educatief conflict kan optreden. Leerlingen vinden sport vaak motiverend: ze kunnen hier presteren wat misschien elders op school niet lukt. Dit positieve element kan ongedaan gemaakt worden door het competitie element en de druk om te winnen. Bovendien zijn sporttrainers vaak niet betrokken bij schoolprogramma’s of niet goed geschoold op pedagogiek. In de strategie van prosociality, kan de opvoedkundige waarden van sport zeer relevant zijn als ze dezelfde richting krijgen.

De PS club beoogt om sociale vaardigheden te versterken door een gezamenlijk innovatief platform op te zetten dat wordt toegepast op onderwijs geven en leren en dat bestaat uit een lijst met algemene regels van positief gedrag. Dit platform wil alle sportleraren en trainers betrekken om sociale vaardigheden aan te leren en een handleiding te realiseren met als doel een educatief conflict tussen scholen en sociale groepen te voorkomen.

Binnen de sport zijn veel relevante eigenschappen te vinden die belangrijk zijn voor de toepassing van het prosociale doel, zoals het aandacht geven aan teamspirit, gezamenlijke doelen benoemen en een gezamenlijke aanpak promoten, aandacht geven aan bepaalde gedragsregels en aan discipline.

Het doel is om het onderwijsconflict te vermijden of beheersbaar te maken, de motivatie van leerlingen die risico lopen op marginalisatie te verhogen, de relaties tussen de scholen en andere officiële of niet-officiële sociale groepen te verbeteren die op enigerlei wijze invloed kunnen hebben op het onderwijs aan jongeren

PS CLUB - Prosociality Sport Club
Prosociality for Integration and Multiculturalism | Project n. 518393-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP | Agreement n. 2011- 3565 / 001- 001
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.